vip
نیک سرور نیک سرور نیک سرور نیک سرور

مردم آذربایجان تسلیت

 

اینجا آذربایجان است، سر ایران . . .
یک عمر جک گفتی سکوت کردم ، گفتی حرفی نزدم . . .
بیگانه حمله کرد بابک را دادم، جنگ شد باکری ها را دادم . . .
رضا زاده و دایی و ساعی شادی را به خانه هایتان اوردند . . .
ولی باز گفتی و گفتی گفتی . . .

هموطن! این بار نه از جنگ خبر است نه از چیز دیگری!
خانه ام ویران شده، پدر و مادر و خواهر و برادرم زیر آوارند . . .

کمکم کن  … کمکم کن

 

 

با درود

پس از شنیدن خبر زلزله در آذربایجان دیگر لبخند به لب نداریم هرچند در این روز های آسمانی دلمان درکنار مولا علی بود اما خبر کشته شدن هموطنان آذری زبان مانند آب سردی بر روی ما ست.

نیک سرور ضمن ابراز تسلیت این روز به آذری های عزیز آرزوی صبر و سلامتی برای بازماندگان دارد .