vip
نیک سرور نیک سرور نیک سرور نیک سرور

قوانین نیک سرور

به اطلاع کلیه کاربران گرامی نیک سرور می رسانیم ؛

با توجه به مشکلاتی که به وجود آمده ، قوانینی برای شرکت وضع شده است که کلیه کاربران موظف بند به بند قوانین را

خوانده و به آن عمل نمایند .

 

 

جهت اطلاع به لینک زیر بروید

 

http://www.nikserver.com/rules.html