vip
نیک سرور نیک سرور نیک سرور نیک سرور

اصافه شدن خدمات ثبت دامنه

به اطلاع کلیه کاربران نیک سرور می رسانیم ؛

با توجه به افزایش درخواست ، خدمات ثبت دامنه به مهر رایانه افزوده شد .

ثبت دامنه (Domain Registration) اولین گام برای حضور در شبکه جهانی وب است. این گام حساسیت های خاص خود

را نیز داراست.

نام دامنه  در صورتیکه معنی دار، مرتبط و متناسب با کاربری وب سایت شما انتخاب شود، راحت تر به خاطر سپرده

می شود و مراجعه دوباره به وب سایت شما را تسهیل می کند ؛

بنابراین در انتخاب نام دامنه خود دقت کنید

 

 

جهت اطلاعات بیشتر به صفحه ثبت دامنه مراجعه کنید

 

http://nikserver.com/domain.html